Giảng Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Điều Phối Dự Án - Nhận Việc Ngay Tại Cần Thơ cách đây lúc 2019-12-05 01:40:01.
 • 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Bạc Liêu +1 location
7.500.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Bạc Liêu +5 locations
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Phụ trách địa bàn Huyện (TP) tại các tỉnh*:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Rạch Giá
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Phụ trách địa bàn Huyện (TP) tại các tỉnh*:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Long Xuyên
7.500.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Vị Thanh
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Phụ trách địa bàn Huyện (TP) tại các tỉnh*:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Bạc Liêu +5 locations
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Rạch Giá
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Long Xuyên
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Phụ trách địa bàn Huyện (TP) tại các tỉnh*:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC...
Cao Lãnh
7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Nhân viên thị trường, nhân viên giao nhận, bộ đội, công an xuất ngũ, ...đặc biệt thích công việc di chuyển nhiều.
 • Phụ trách địa bàn Huyện (TP) tại các tỉnh*: