Giảng Viên jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Unlisted Company (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 58 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy theo chuyên môn.
 • Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm…
Hà Nội
 • 02 giảng viên/ Nghiên cứu viên.
 • Ứng viên có nguyện vọng xét tuyển giảng viên tại Trường ĐHCN nộp hồ sơ qua địa chỉ email:
 • Đánh giá hồ sơ ứng viên.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy sinh viên hệ chính quy.
 • Có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Giảng dạy sinh viên hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông hoàn chỉnh kiến thức, trực tuyến và từ xa.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn bài giảng, giảng dạy các môn học trong ngành:
 • Ứng viên trình độ Tiến sĩ có thể tham gia giảng dạy ở bậc Thạc sĩ.
 • Ứng viên tốt nghiệp nước ngoài.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy sinh viên hệ chính quy.
 • Giảng dạy sinh viên hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông hoàn chỉnh kiến thức, trực tuyến và từ xa.
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính…