Giảng Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Key
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 - VNĐ2.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Đứng lớp giảng dạy cho các học viên công ty.
  • VIÊN DẠY LẬP TRÌNH THIẾT KẾ WEB\*\*cho chi nhánh.
  • 203-205 Lê Trọng Tấn - P.Sơn Kỳ- Q.
  • Công Ty TNHH TIN HỌC KEY*\*.
Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Key
Thành phố Hồ Chí Minh
2.500.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Đứng lớp giảng dạy các học viên của trung tâm.
  • NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA.
  • TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO NĂM 2019.
  • CTY TNHH TIN HỌC KEY *.
» Create your CV - It only takes a few seconds