Giảng Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Trung Tâm Anh Ngữ Tân Sinh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giảng viên phụ trách các công tác giảng dạy.
 • Thúc đẩy học viên tham gia vào các hoạt động học tập và giúp đỡ học viên hoàn thành nhiệm vụ.
Expeditors Việt Nam Intern - Thực tập sinh Ho Chi...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Được tham gia chương trình đào tạo về Logistics dành riêng cho thực tập sinh, được giảng dạy bởi nhân viên…
Pivot Vietnam Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 2...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được Senior có kinh nghiệm giảng viên hỗ trợ, hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp, quyển báo cáo tốt nghiệp.
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
Easily apply
 • Tổ chức thường niên cho nhân viên.
 • Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý Trưởng nhóm – Giám sát – Trưởng ca – Giảng viên đào tạo v.v...
 • Các hoạt động Team Building:
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức thường niên cho nhân viên.
 • Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý Trưởng nhóm – Giám sát – Trưởng ca – Giảng viên đào tạo v.v...
 • Các hoạt động Team Building:
Công ty Sensecom Global
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đóng góp xây dựng bài giảng và phát triển hoàn thiện sản phẩm giảng dạy của công ty.
 • _ *02 Nhân viên văn phòng:
 • Hỗ trợ lớp học cho giáo viên, đưa rước học sinh.
» Create your CV - It only takes a few seconds