Create your CV - It only takes a few seconds

Giải Pháp Điều Khiển Và Tự Động Hóa Cas Ntrol & Automation Solutions jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Thủ Kho Kiêm Bảo Vệ

Giải Pháp Điều Khiển Tự Động Hóa CAS - ntrol &...
Ninh Thuận
  • Ban ngày thực hiện xuất nhập các thiết bị cho công trình thi công.
  • Quản lý sổ sách ghi chép, nhập liệu vào máy tính.
  • Ban đêm ở lại bảo vệ kho.

Nhân Viên Thương Mại -Vật Tư

Giải Pháp Điều Khiển Tự Động Hóa CAS - ntrol &...
Ðà Nẵng
  • Có khả năng làm việc độc lập chủ động giải quyết công việc.
  • Mua hàng hóa dịch vụ (trong ngoài nước) phục vụ nhu cầu kinh doanh, sản xuất nghiên cứu…

Kỹ Sư Điện

Giải Pháp Điều Khiển Tự Động Hóa CAS - ntrol &...
Ðà Nẵng
  • Nghiên cứu, phát triển ứng dụng các giải pháp hệ thống tích hợp điều khiển, bảo vệ, hệ thống đo đếm, quản lý năng lượng;
  • Nhiệm vụ - Kỹ sư Ứng dụng.

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng : - người

Giải Pháp Điều Khiển Tự Động Hóa CAS - ntrol &...
Bình Thuận
  • Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, phối hợp điều động máy móc, vật tư thiết bị.
  • Theo dõi, đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng.
» Create your CV - It only takes a few seconds