Create your CV - It only takes a few seconds

Giáo Viên Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Hệ thống Giáo dục Quốc tế ASEAN
Bắc Giang
 • Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên tiếng Anh.
 • 6 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương ứng.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viêngiáo viên tiếng Anh.
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo dục.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viêngiáo viên tiếng Anh.
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong giảng dạy.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Có Tâm và yêu nghề giáo dục.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
 • Ưu tiên ứng viêngiáo viên tiếng Anh.
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo dục.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Có Tâm và yêu nghề giáo dục.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
Poppy English House
Bắc Giang
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (có thể giao tiếp thành thạo với giáo viên nước ngoài, nắm chắc ngữ pháp, từ vựng trong lĩnh vực tiếng Anh cho trẻ em).
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng cơ bản.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Có Tâm và yêu nghề giáo dục.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
Overall, how relevant are these jobs?