Giáo Viên Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
IIG Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vì tính chất tổ chức thi có liên quan đến bảo mật đề thi nên ứng viên đang giảng dạy tiếng Anh chỉ chọn một trong hai công việc, không giảng dạy song song trong…
IIG Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng tiếng Anh 4 kỹ năng khá.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính, tư vấn trong lĩnh vực giáo dục hoặc trong các công ty dịch vụ.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh , trình độ tiếng Anh TOEIC 700 hoặc tương đương.
 • Quản lý và làm các báo cáo theo dõi giờ dạy của giáo viên.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Chế độ giảm giá 50% các khóa đào tạo chứng chỉ tiếng anh quốc tế và tin học quốc tế.
 • Môi trường giáo duc, văn hóa hòa đồng, chia sẻ.
 • Khám Sức khỏe hàng năm.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh.
 • Chế độ giảm giá 50% các khóa đào tạo chứng chỉ tiếng anh quốc tế và tin học quốc tế.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh , trình độ Tiếng Anh:
 • Thông báo với giáo viên, yêu cầu giáo viên thông báo với học viên về bài thi giữa kỳ, cuối kỳ.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh.
 • Thiết kế các hoạt động thông qua việc học tiếng Anh theo định kỳ hàng tháng dưới sự chỉ đạo…
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Chế độ giảm giá 50% các khóa đào tạo chứng chỉ tiếng anh quốc tế và tin học quốc tế.
 • Môi trường giáo duc, văn hóa hòa đồng, chia sẻ.
 • Nhập báo có các ngân hàng.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Chế độ giảm giá 50% các khóa đào tạo chứng chỉ tiếng anh quốc tế và tin học quốc tế.
 • Môi trường giáo duc, văn hóa hòa đồng, chia sẻ.
 • Theo dõi hàng tồn kho.
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Có kiến thức về thị trường giáo dục và đào tạo tiếng Anh.
 • Tư vấn khách hàng và các hoạt động đào tạo cho sản phẩm tiếng Anh (bao gồm các các bài test Tiếng…