Create your CV - It only takes a few seconds

Giáo Viên Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học viên.
Anh Ngữ AMES
Quảng Ninh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học viên.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
 • Gọi điện tư vấn về các khóa học tiếng Anh tại trung tâm cho khách hàng theo data được cung cấp.
Anh Ngữ AMES
Nam Định
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo Tiếng Anh.
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, QTKD, Ngoại…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và tiếng Anh.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Giao tiếp tốt bẳng cả tiếng Anhtiếng Việt.
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tiếng Anh/Sư phạm tiếng Anh.
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và tiếng Anh.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên các chuyên ngành tiếng Anh/sư phạm tiếng Anh.
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
Anh Ngữ AMES
Nam Định
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp tốt bẳng cả tiếng Anhtiếng Việt.
 • Tuyển dụng và điều phối giáo viên.
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tiếng Anh.