Giáo Viên Tiếng Anh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Anh Ngữ AMES
Thừa Thiên - Huế
 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học…
Anh Ngữ AMES
Quảng Ninh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học viên.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học viên.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng bài cho học…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng và điều phối giáo viên (Mảng tiếng Anh học thuật:
 • Giao tiếp tốt bẳng cả tiếng Anhtiếng Việt.
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên các chuyên ngành tiếng Anh/sư phạm tiếng Anh.
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
Anh Ngữ AMES
Thanh Hóa
 • Có thể sử dụng Tiếng Anh giao tiếp trong công việc.
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tiếp…
Anh Ngữ AMES
Thanh Hóa
 • Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và tiếng Anh.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Có kĩ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
 • Nơi Làm Việc Hà Nội.
 • Kinh Nghiệm 2 - 3 Năm.