Create your CV - It only takes a few seconds

Giáo Viên Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
SHILLA GLOVIS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 13.Quản lý kiểm tra sức khỏe nhân viên.
 • Có xe đưa rước cho nhân viên từ TP HCM, Mỹ Tho.
 • Điều tra, thống kê và dự phòng sự cố tai nạn nghề nghiệp.
SHILLA GLOVIS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Có xe đưa rước cho nhân viên từ TP HCM, Mỹ Tho.
 • Điều tra, thống kê và dự phòng sự cố tai nạn nghề nghiệp.
 • 12.Quản lý việc giáo dục kiến thức nguy hại, duy trì…
Sun Group
Ðà Nẵng
 • Chính sách hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt (thiên tai, hỏa hoạn…).
 • Chỉ liên hệ mời phỏng vấn các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 • Có khả năng diễn đạt tốt.
Sun Group
Ðà Nẵng
 • Chính sách hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt (thiên tai, hỏa hoạn…).
 • Chỉ liên hệ mời phỏng vấn các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 • Cơ hội phát triển bản thân:
Sun Group
Ðà Nẵng
 • Chính sách hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt (thiên tai, hỏa họan…).
 • Chỉ liên hệ mời phỏng vấn các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 • Có khả năng diễn đạt tốt.
Sun Group
Ðà Nẵng
 • Xây dựng kỹ năng để phát triển thêm thành viên trong nhóm;
 • Chính sách hỗ trợ trong các trường hợp đặc biệt (thiên tai, hỏa họa…).
 • Cơ hội phát triển bản thân:
QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Hỗ trợ giáo viên hoặc học viên khi cần hỗ trợ.
 • Được hưởng bảo hiểm tai nạn 24 / 24.
 • Được đào tạo bài bản cho toàn bộ nhân viên.
 • Được cấp đồng phục miễn phí.
QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm nhân viên tiếp thị qua điện thoại, nhân viên bán hàng, đã làm việc tại Call Center.
 • Có kiến thức về lĩnh vực giáo dục.
 • Khám sức khỏe định kỳ.
QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm nhân viên tiếp thị qua điện thoại, nhân viên bán hàng, đã làm việc tại Call Center.
 • Có kiến thức về lĩnh vực giáo dục.
 • Khám sức khỏe định kỳ.
UHM GROUP
Ðà Nẵng
 • Hỗ trợ thiết lập chính sách và quy trình bồi thường tai nạn và phục hồi sau tai nạn cho nhân viên.
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân viên Y tế …
Overall, how relevant are these jobs?