Giáo Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 454 jobs
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Bản gốc với ứng viên mới tốt nghiệp trong vòng 06 tháng).
 • Bằng tốt nghiệp (Bản sao hoặc Photo công chứng đối với ứng viên đã tốt…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Bản gốc với ứng viên mới tốt nghiệp trong vòng 06 tháng).
 • Bằng tốt nghiệp (Bản sao hoặc Photo công chứng đối với ứng viên đã tốt…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học và sinh viên đang theo học các trường (tất cả các ngành nghề).
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18 - 35.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học và sinh viên đang theo học các trường (tất cả các ngành nghề).
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đại học và sinh viên đang theo học các trường (tất cả các ngành nghề).
 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bằng tốt nghiệp (Bản sao hoặc Photo công chứng đối với ứng viên đã tốt nghiêp).
 • Đại học và sinh viên đang theo học các trường (tất cả các ngành nghề).
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Bản gốc với ứng viên mới tốt nghiệp trong vòng 06 tháng).
 • Bằng tốt nghiệp (Bản sao hoặc Photo công chứng đối với ứng viên đã tốt…