Giáo Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 241 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Operating the center, responsible for operating and managing personnel and all activities that take place every day at the center including:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Propose the annual financial budgets including new sales, revenue, overhead costs and contributions;
 • Together with Academic Manager , propose the annual non…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiện về điện tử và motor quạt.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc sản xuất đèn LED và Quạt điện;
 • Hiểu biết về linh kiện điện tử;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manage admissions counseling status and performance branches to meet the given KPI;
 • Organize and control class opening work reasonally to meet the requirement…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phổ biến, hướng dẫn và giám sát toàn nhân viên cấp dưới, công nhân thực hiện đúng quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng.
 • Kỹ năng tin học văn phòng:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập ra mục tiêu, hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên hoàn thành mục tiêu đề ra.
 • Quản lý điều hành tất cả hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • Kỹ năng vi tính văn phòng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bắc Ninh +1 location
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
 • Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HC.
 • Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực…
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương +1 location
 • Ưu tiên ứng viên cho chứng chỉ IATF và ISO.
 • Quản lý các phòng ban:
 • Nhân sự, tổng vụ, IT, tuân thủ, An toàn lao động, ISO, tuân thủ...
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Kĩ năng thiết lập cơ cấu, đào tạo nhân viên, xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng;
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu:
 • Lập báo cáo các chỉ tiêu, thông số kinh doanh:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Drive field force effectiveness and efficiency via training and field coaching.
 • Deliver on commitments innovatively with highest quality at minimum cost;