Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 324 jobs
Hà Nội
 • (i) Chuyên viên nghiệp vụ:
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
 • + Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước:
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung…
Hà Nội
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng…
Hà Nội
 • (i) Chuyên viên nghiệp vụ:
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
 • + Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước:
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung…
Hà Nội
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo,…
Hà Nội
 • Chuyên viên Hỗ trợ ALCO:
 • Ứng viên ngoài hệ thống;
 • File ảnh 4x6 của ứng viên.
 • Chuyên viên Hệ thống thông tin quản lý:
 • SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
Hà Nội
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo,…
Hà Nội
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
 • Trường hợp là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng, thí sinh bắt buộc phải có giấy chứng…
Hà Nội
 • File ảnh 4x6 của ứng viên.
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
 • + Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước:
Hà Nội
 • + Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước:
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • (i) Chuyên viên nghiệp vụ:
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
 • + Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước:
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung…