Giáo Dục jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,163 jobs
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
Thành phố Hồ Chí Minh
 • DTP Online is a leading education solutions provider specializing in e-learning, publishing, training, and technology.
 • Teaching assistant for all classes.
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức, quản lý chương trình đào tạo hệ kỹ sư, cử nhân thực hành.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tư vấn tuyển…
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kết nối, telemarketing and giới thiệu về thương hiện Apax Leaders với các phụ huynh, học sinh tại khu vực miền Nam.
 • Sắp xếp lớp demo & test kỹ năng cho các bé.
Anh Ngữ Apax
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kết nối, telemarketing and giới thiệu về thương hiện Apax Leaders với các phụ huynh, học sinh tại khu vực miền Nam.
 • Sắp xếp lớp demo & test kỹ năng cho các bé.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH LINGO CONNECTO...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YÊU CẦU TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH LINGO CONNECTOR.
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] công ty giáo dục và du lịch lingo connector tuyển…
GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ K.A.S.E
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YÊU CẦU TỪ GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ K.A.S.E.
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] công ty giáo dục công nghệ k.a.s.e tuyển dụng cộng tác viên giảng dạy part…
GIÁO DỤC THE ENGLISH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Prepare teaching materials and deliver lessons as assigned by the Academic Department.
 • Training and ongoing support program.
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As an ICT and Computer Science teacher, you will be joining a supportive, welcoming and successful team, with excellent outcomes.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
APU - AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành giáo dục thể chất.
 • Lên kế hoạch, thực hiện giảng dạy giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học.
Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hợp tác và giám sát Nhà Phân Phối thực hiện bán – giao hàng.
 • Thăm viếng khách hàng kênh Trường học theo lịch,và bán hàng theo quy trình.