Giáo Dục jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: VNIS Việt Nam (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 22 jobs
VNIS Việt Nam
Hà Nội
 • Có sự hiểu biết về hệ thống Giáo dục Mỹ và các nước nói tiếng Anh khác là một lợi thế;
 • Nội dung bài viết liên quan tới du học (thông tin chi tiết về 1 trường,…
VNIS Việt Nam
Hà Nội
 • Tổ chức Hợp tác giáo dục Quốc tế VNIS Education - 1 thành viên của VNIS Group có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP.
 • Ngày bắt đầu nhận đơn:
VNIS Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo công việc với Trưởng phòng Dịch vụ Giáo dục.
 • Hiểu biết tốt về hệ thống giáo dục Mỹ & các nước khác là một lợi thế;
 • Chuyên viên Tư vấn Du học.
VNIS Việt Nam
Hà Nội
 • Hiểu biết tốt về hệ thống giáo dục Mỹ & các nước khác là một lợi thế;
 • Tổ chức Hợp tác giáo dục Quốc tế VNIS Education - 1 thành viên của VNIS Group có trụ sở…
VNIS Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo công việc với Trưởng phòng Dịch vụ Giáo dục.
 • Hiểu biết tốt về hệ thống giáo dục Mỹ & các nước khác là một lợi thế;
 • Ngày bắt đầu nhận đơn:
VNIS Việt Nam
Hà Nội
 • Hiểu biết tốt về hệ thống giáo dục Mỹ & các nước khác là một lợi thế;
 • Phối hợp với Bộ phận Tư vấn Giáo dục trong việc quản lý thông tin khách hàng trên các hệ…
VNIS Việt Nam
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục/tư vấn du học/đào tạo Anh ngữ là một lợi thế;
 • Thương hiệu VNIS Education, VNIS Investment, Clever Academy &…
VNIS Việt Nam
Hà Nội +1 location
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Giáo dục, Đào tạo;
 • Xử lý và điều phối các yêu cầu dịch thuật, công chứng hồ sơ và tài liệu của khách hàng…
VNIS Việt Nam
Hà Nội
 • Có sự hiểu biết về hệ thống Giáo dục Mỹ và các nước nói tiếng Anh khác là một lợi thế;
 • VNIS Education đang tìm kiếm 3 ứng cho vị trí Điều phối Sự kiện và Tình…
VNIS Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý và điều phối các yêu cầu dịch thuật, công chứng hồ sơ và tài liệu của khách hàng từ Bộ phận Tư vấn Giáo dục;
 • Tư vấn Du học (70%).
 • Xử lý hồ sơ (30%).