Giáo Dục jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
 • Làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân.
 • Soạn giáo án trên phần mềm Powerpoint.
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Việt Nam
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Nhân viên hành chính nhân sự.
 • Các công tác về hành chính.
 • Các công tác về nhân sự.
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Quảng Trị
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo và giáo viên Tiếng Anh trong các công tác liên quan nhằm phục…
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân.
 • Thư ký Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân.
 • Hỗ trợ liên hệ giáo viên (khi cần).
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế EUC – Tầng 7 Tòa nhà Viettel, 11 Lý Thường Kiệt, TP Huế.
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Việt Nam
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán.
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Vị trí tuyển dụng:Nhân viên thiết kế.
 • Trung Tâm Anh Ngữ EUC – tầng 7 tòa nhà Viettel, 11…
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo và giáo viên Tiếng Anh trong các công tác liên quan nhằm phục…
Trung Tâm Anh Ngữ EUC
Nha Trang
Easily apply
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, thân thiện.
 • Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Quốc tế EUC – Trung tâm Khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 là…