Giáo Dục jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý nhóm, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm soát và đánh giá cuộc gọi.
 • Chịu trách nhiệm về các công việc điều tra, phân tích, báo cáo với Trưởng Phòng…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
 • Tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của khu du lịch nghỉ dưỡng.
 • Chịu trách nhiệm chung về tính hiệu quả và kết quả toàn bộ hoạt động kinh…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Không giới hạn nhưng tốt nhất liên quan đến giáo dục.
 • Có kính nghiệm trong lĩnh vực giáo dục (đã từng làm việc dưới trung tâm) là…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm cho phòng.
 • Đánh giá thị trường, đề xuất các giải pháp chiến lược, chương trình phù hợp để đạt được các mục tiêu…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm cho phòng.
 • Đánh giá thị trường, đề xuất các giải pháp chiến lược, chương trình phù hợp để đạt được các mục tiêu…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp kết quả và tiến hành phân tích chất lượng cuộc gọi (dựa trên nội dung, quy trình, sản phẩm ...).
 • Chịu trách nhiệm phân tích, báo cáo với Trưởng nhóm…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Chịu trách nhiệm về doanh số, chỉ tiêu, vận hành, chất lượng giảng dạy của trung tâm;
 • Phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng;
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng cao về kỹ thuật front-end sử dụng hướng đối tượng JavaScript, các thư viện JavaScript và các khung vi mô khác nhau (Angular/React.js Prototype,…
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Xây dựng tài liệu tiêu chuẩn cho hệ thống.
 • Đảm bảo và duy trì các chỉ số cho cửa hàng.
 • Đào tạo các khóa học cơ bản.
Giáo Dục Egroup
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tham mưu và cùng Ban lãnh đạo công ty xây dựng chính sách, chương trình đào tạo về sản phẩm, kỹ năng theo từng mục đích và từng…