Giáo Dục jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 40 jobs
Anh Ngữ Apax
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kết nối, telemarketing and giới thiệu về thương hiện Apax Leaders với các phụ huynh, học sinh tại khu vực miền Nam.
 • Sắp xếp lớp demo & test kỹ năng cho các bé.
Anh Ngữ Apax
Hà Nội
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Assist Program managers in setting up and following the program implementation through semester.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Anh Ngữ Apax
Nghệ An +3 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Quản lý vận hành, giáo viên trưởng...
 • Sẽ là giáo viên hỗ trợ giảng dạy ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại Trung tâm.
Anh Ngữ Apax
Thái Nguyên +3 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là 01 lợi thế.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm quản lý đội ngũ giáo viên và nhân viên…
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +2 locations
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Thời gian cho mỗica là 2h.
Anh Ngữ Apax
Hà Nội +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là 01 lợi thế.
 • Hỗ trợ giáo viên người nước ngoài trong các vấn đề học tập của các bé học sinh tại trung tâm.
Anh Ngữ Apax
Bắc Giang
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.
Anh Ngữ Apax
Quảng Ninh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game.
 • Dịch nhận xét học tập từ giáo viên nước ngoài.
 • Thời gian cho mỗi ca là 2h.
Anh Ngữ Apax
Vĩnh Phúc +6 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, mảng giáo dục là một lợi thế.
 • Hỗ trợ giáo viên người nước ngoài trong các vấn đề học tập của các bé học sinh…
Anh Ngữ Apax
Thái Nguyên +2 locations
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Ưu tiên ứng viên yêu và muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục.
 • Có kinh nghiệm làm quản lý giáo dục, đặc biệt là đã làm việc hoặc…