Giám Sát Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 52 jobs
Đầu Tư Thương Mại An Dân - Mitsubishi An Dân
Vĩnh Phúc
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhựa Đạt Hòa
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và đánh giá KPI cho nhân viên HC-NS.
 • Xây dựng thang bảng lương, thuế thu nhập cá nhân.
 • Luật lao động, Luật doanh nghiệp, luật kinh tế, Luật đầu tư, xây…
NIC's Client
Hà Nam
 • Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp.
 • Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên ….
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:
 • Lập ngân sách nhân sự.
Công Ty TNHH Laforce Việt Nam
Hà Nội
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động sinh nhật, du lịch, thi đua, khen thưởng,… trong nội bộ công ty, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp….
Hà Đô
Khánh Hòa +1 location
 • Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ;
 • Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ đối với CBCNV.
 • Quản lý thông tin và quan hệ lao động;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ;
 • Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ đối với CBCNV.
 • Quản lý thông tin và quan hệ lao động;
Thực Phẩm Hoàng Lâm
Hà Nội
 • Kết hợp với các Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá KPI.
 • Xây dựng và thiết lập quan hệ.
Chevrolet Newway
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ nội bộ.
MUỐI MIỀN NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, quản lý, tổ chức và thực hiện các chính sách nhân sự theo quy định.
 • Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, hưu trí ……cho CBNV…
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng hoạt động phát triển văn hoá Công ty.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc và tham gia việc xây dựng, cải tiến…