Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 68 jobs
TẬP ĐOÀN TCT
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên…
Công Ty TNHH Nha Khoa Quốc Tế Tâm An
Hà Nội
 • Tham mưu Giám đốc xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán.
 • Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Chế độ đãi ngộ đầy đủ, hấp dẫn:
Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông Phát Triển
Hà Nội
 • Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của tổ chức.
Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Khánh Hòa +3 locations
 • Khả năng xây dựng và quản lý nhân viên tốt.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý của Phòng KT.
 • Xây dựng và đảm bảo thực hiện các qui chế tài chính.
Công ty TNHH DVN Việt Nam
Hà Nội
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của chi nhánh và Công ty.
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chính trực, xây dựng được lòng tin.
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ phục vụ công việc.
 • Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẬT HUY
Hà Nội
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng hệ thống kế toán:
 • Giám sát tuân thủ, đánh giá và cải tiến quy trình mảng phụ trách.
 • Xây dựng được hệ thống kế toán, kế toán quản trị.
Công ty TNHH Success Together
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch quyết toán thuế hằng năm.
 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng, điều hành, quản trị rủi ro và triển khai hoạt động kế…
Công ty ActRo VINA
Vĩnh Phúc
 • Giám sát, hướng dẫn, kiểm tra kế toán viên, lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm.
Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Thiên Global
Hà Nội
 • Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán.
 • Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện hoạt động huy động vốn, quản lý điều hòa vốn.