Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs
Công Ty TNHH Zutton Group
Quảng Bình +2 locations
 • Xây dựng, phát triển hệ thống đại lý npp.
 • Giám Sát Bán Hàng,Phát Triển Thị Trường,Đào Tạo Bán Hàng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt chỉ tiêu…
SACOM Dây và Cáp
Đồng Nai
 • Chủ trì xây dựng và cải tiến hệ thống, các công cụ quản trị liên quan.
 • Xây dựng và hoàn thiện năng lực đội ngũ nhân viên kinh doanh, chính sách kinh doanh.
Công ty CP Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Long
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và có chiến dịch chăm sóc khách hàng.
 • Có mối quan hệ và liên kết rộng, có khả năng xây dựng nguồn dữ liệu khách hàng.
Công Ty TNHH Staz Việt Nam
Bình Dương
 • Cam kết với các khách hàng chủ chốt để xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững, lâu dài.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Chịu trách nhiệm về chi phí và lợi nhuận;
THƯƠNG MẠI THIỆN KIM (BINH MINH GROUP)
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Đi cùng đội ngũ sale , giám sát và hỗ trợ chào hàng,tạo mối quan hệ với các ngành hàng.
 • Chủ động điều tra, nghiên cứu, phát triển thị trường, ngành hàng, xây…
Công Ty Bio Sun
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kịp thời phổ biến và giám sát thực hiện các chính sách bán hàng của nhân sự cấp dưới.
 •  Đề xuất, sửa đổi, tham gia xây dựng chính sách bán hàng cùng Trưởng…
NIC's Client
Hà Nội
 • Xây dựng, triển khai, giám sát Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của Khối Kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Ban TGĐ theo hàng năm và dài hạn.
Công Ty Cổ Phần Lasca
Hà Nội
 • Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.
 • Giám Sát Bán Hàng,Phát Triển Thị Trường,Đào Tạo Bán Hàng.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Hỉ, nghỉ mát hàng năm….
Inox Việt Na
Hà Nội
 • Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng.
 • Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét.
SECURENMAN VIỆT NAM
Bình Dương
25.000.000 VNĐ một năm
 • Yêu cầu kinh nghiệm 12 năm trở lên, làm qua ngành xây dựng, đặc biệt ưu tiên đối với ngành Cửa và ngành kim loại có liên quan đến những công trình xây dựng.