Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 212 jobs
Gỗ An Cường
Bình Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân bổ công viêc và quản lý giám sát các khâu trong quy trình sản xuất sản phẩm xưởng Sơn.
 • Tham gia xây dựng, cải tiến các quy trình làm việc, các quy trình…
 • Theo dõi, giám sát nhà thầu thi công xây dựng.
 • Giám sát dự án mở rộng nhà máy.
 • Nhân viên phòng Tổng vụ:
 • Nhân viên phòng Thiết bị:
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
Công Ty TNHH Securenman Việt Nam
Bình Dương
 • Giám sát thực hiện theo quy trình sản xuất trong nhà máy.
 • Có các kỹ năng Quản trị nguồn nhân lực, Hoạch đinh, tổ chức, giao tiếp, thuyết phục, quản lý rủi ro,…
CN & Systech
Bình Dương
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và triển khai công tác chăm sóc khách hàng.
 • Xây dựng chiến lược tăng số lượng khách hàng thân thiết, Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, Xây…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên:
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng…
SECURENMAN VIỆT NAM
Bình Dương
 • Quản lý giám sát nhân viên trong phân xưởng.
 • Quản trị, quản lý sản xuất, kinh doanh, xây dựng, nội thất, kỹ thuật.
 • Quản lý 100 công nhân.
Thép VAS An Hưng Tường
Bình Dương
 • Xây dựng kế hoạch SHE hằng năm và triển khai đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch;
 • Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý.
 • An toàn, môi trường, quản lý.
Dan On Foods
Bình Dương
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân công phạm vi công việc và giám sát các hoạt động của nhân viên bảo trì/ Allocate workload and supervise upkeep staff.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
V.F.R
Bình Dương
 • Tổ chức và giám sát hoạt động hàng ngày của hệ thống camera giám sát an ninh và đảm bảo rằng tất cả những vấn đề về an ninh xảy ra trong nhà máy đều được phát…
Dan On Foods
Bình Dương
 • Có kinh nghiệm xây dựng nhà xưởng là một lợi thế.
 • Xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành từ chủ thầu xây dựng.
 • Theo dõi quản lý công trình thi công.