Giám Sát Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Seabank (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 37 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khu vực, Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khu vực, Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy…
Hà Nội
 • Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường ALM.
 • Giám sát việc tuân thủ cơ chế và lãi suất điều chuyển vốn của Ngân hàng;
 • Có kiến thức về quản trị ALM.
Hà Nội
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trực tiếp công việc thông qua Giám đốc Quản lý đầu tư xây dựng (cấp 3).
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
Hà Nội
 • Hỗ trợ việc xây dựng và thiết lập hạn mức rủi ro thị trường.
 • Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát rủi ro thị trường Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát…
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu quản trị phục vụ báo cáo đa chiều.
 • Giám đốc Quản trị Hiệu quả & MIS MIS Giám đốc MIS Giám đốc Kiểm soát MIS.
Hà Nội
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động;
 • Xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác mua sắm tập trung:
 • + Phối hợp xây dựng và tối ưu SLA nghiệp vụ mua sắm tập…
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo cho các cán bộ mới tuyển;
 • Căn cứ trên các chương trình do Ban Tổng Giám đốc ban hành, xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện phù…
Bắc Ninh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khu vực, Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy…
Hà Nội
 • Xây dựng chính sách nội bộ của SeABank để quản lý hệ thống văn bản quy định của SeABank;
 • Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV thuộc Kiểm soát hệ thống…