Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu Vực Tiên Lãng...

  • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
  • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)- KV HCM

  • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
  • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…
» Create your CV - It only takes a few seconds