Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 38 jobs

Đại Diện Tiêu Thụ new

12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Giám Sát Tiêu Thụ (Sales Supervisor) - Khu Vực Bắc Kạn

 • Giám sát Nhân viên Tiếp thị.
 • Kỹ năng quản lý, giám sát, lãnh đạo tốt.
 • Quản lý và giám sát Nhân viên Kinh doanh để đảm bảo doanh số mục tiêu đạt được theo kế…

Đại Diện Tiêu Thụ- Kv Bình Dương new

12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu Vực Lâm Đồng new

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Cà Mau new

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)- Bến Tre

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu vực Bình Dươn... new

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu Vực Quảng Ngã...

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)- Kv Đồng Nai

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)- Kv HCM

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.
 • Phối hợp cùng Tổ Trưởng Tiếp Thị trong việc giám sát, điều phối và thúc đẩy…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.