Giám Sát Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Quốc Dân (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 40 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện công tác giám sát từ xa và giám sát trực tiếp ĐVKD;
 • Ưu tiên đã từng làm công việc giám sát tín dụng tại vị trí tương đương;
 • Tư duy phân tích tốt;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Giám sát hạn mức giao dịch với các ĐCTC;
 • Xây dựng, thực hiện và vận hành hệ thống báo cáo đo lường, giám sát QLRR TK-TT theo quy định nội bộ của NCB, Thực hiện…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Giám sát hạn mức giao dịch với các ĐCTC;
 • Xây dựng, thực hiện và vận hành hệ thống báo cáo đo lường, giám sát QLRR TK-TT theo quy định nội bộ của NCB, Thực hiện…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai tìm kiếm khách hàng, thẩm định và thiết lập quan hệ với các KHDN mới tự phát triển dưới sự hỗ trợ của các Chuyên viên KHDN.Xây dựng kế hoạch bán hàng…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Theo dõi, giám sát việc thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nghiên cứu xây dựng cải tiến hệ thống báo cáo, hệ thống giám sát,…theo hướng tự động hóa;
 • Xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp dữ liệu;