Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng chiến lược, giám sát và thực hiện việc backup cấu hình, dữ liệu các hệ thống, máy chủ...
 • Giám sát hoạt động các hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục các…

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàn...

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, giám sát việc thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách…

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Ngân hàng...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Theo dõi, giám sát việc thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách…

Trợ lý kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, giám sát việc thực thi các cam kết của các khách hàng.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng định kỳ (tuần/tháng) nhằm mục tiêu hoàn thành bộ chỉ tiêu KPIs được…

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông ti...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, khắc phục sự cố hệ thống Database;
 • Xây dựng và thực hiện các kịch bản backup, restore, recover database cho…

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi r...

NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
 • Giám sát hạn mức giao dịch với các ĐCTC;
 • Xây dựng, thực hiện và vận hành hệ thống báo cáo đo lường, giám sát QLRR TK-TT theo quy định nội bộ của NCB, Thực hiện…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.