Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Trung tâm Giám sát kinh doanh HO - Chuyên viên Tổ Thẩm đinh...

 • Thực hiện các công việc giám sát tín dụng:
 • Thực hiện công việc giám sát phi tín dụng:
 • Chuyên viên Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ.
 • Các vị trí tuyển dụng:

Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh KVPN

 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…

Chuyên viên Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Xuân Mai, Thườ...

 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…

HCM - Chuyên viên Xử lý nợ

 • Thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch bán nợ xấu cho VAMC và đề xuất cấp lãnh đaọ phê duyệt đồng thời Quản lý, theo dõi và phối hợp với VAMC trong việc xử lý nợ…

Khối CNTT - Chuyên viên An ninh thông tin new

 • Đánh giá, diễn tập các kịch bản đã xây dựng.
 • Báo cáo định kỳ tình hình giám sát an ninh thông tin.
 • Xây dựng, cập nhật các chính sách về an ninh thông tin.

HO - Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh KVPN

 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợđảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…

Chuyên viên TTGSKD tại Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Kạ...

 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…

HO - Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh

 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợđảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…

Chuyên viên An ninh thông tin

 • Đánh giá, diễn tập các kịch bản đã xây dựng.
 • Báo cáo định kỳ tình hình giám sát an ninh thông tin.
 • Xây dựng, cập nhật các chính sách về an ninh thông tin.

Đồng Nai - Tuyển dụng các vị trí Quản lý/Chuyên viên

 • Kiểm tra, giám sát hoạt động phi tín dụng:
 • Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong nội bộ Phòng, Chi nhánh.
 • 1 - 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

HO - Tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh tạ...

 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợđảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…

Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách...

 • Lên ý tưởng, xây dựng, chỉnh sửa, quản lý các Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp;
 • Đo lường khả năng triển khai sản phẩm để phục vụ công tác xây dựng sản phẩm tại…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email