Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 53 jobs
 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợđảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…
 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…
 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…
 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…
 • Xây dựng môi trường làm việc;
 • Quản lý, giám sát, phát triển kinh doanh, thẩm định, phê duyệt tín dụng,… đối với các ĐVKD trong khu vực.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
 • Thực hiện các công việc giám sát tín dụng:
 • Thực hiện công việc giám sát phi tín dụng:
 • Chuyên viên Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ.
 • Các vị trí tuyển dụng:
 • Thực hiện giám sát tín dụng thường xuyên và giám sát phân luồng xử lý nợ đảm bảo tính tuân thủ của ĐVKD trong công tác quản lý tín dụng, thu hồi nợ đối với các…
 • Xây dựng môi trường làm việc;
 • Quản lý, giám sát, phát triển kinh doanh, thẩm định, phê duyệt tín dụng,… đối với các ĐVKD trong khu vực.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
 • Kiểm tra giám sát hoạt động phi tín dụng tại Chi nhánh:
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (phụ trách Giám sát phi tín dụng).
 • Phó Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ.
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng:
 • Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong nội bộ Phòng, Chi nhánh.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.