Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

Spa Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, đào tạo xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên, thực hiện quy chế, duy trì xây dựng và phát triển văn hóa phục vụ Khách hàng chuyên nghiệp.

Construction Management Assistant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng qui trình làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên giám sát thi công.
 • Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc.

Finance Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, xây dựng, thiết bị.
 • Tác nghiệp với các bộ phận khác.

QC Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.
 • Triển khai và giám sát kế hoạch kiểm soát chất lượng.
 • Thống kê dữ liệu chất lượng và phân tích chất lượng…

Store Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có tư duy thực tế và khả năng xây dựng hệ thống bán hàng.
 • Giám sát nhân sự thuộc các cửa hàng theo tiêu chuẩn hoạt động đặt ra.
 • Nam/ nữ độ tuổi từ 27- 35.

Human Resource Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược quản trị nhân sự;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự;
 • Xây dựng lại cơ chế công tác phí;
 • Giám sát công tác tính lương, thưởng hàng tháng;

Operation Control Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát trong quá trình vận hành tài chính, ngân quỹ và sử dụng tài sản tại nhà hàng trong toàn hệ thống thuộc Công ty con.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tham gia xây dựng và triển khai, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các kế hoạch marketing;
 • Xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược Marketing;

Sales Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
 • Am hiểu thị trường ngành vật liệu xây dựng.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Vật liệu xây dựng.
 • Xây dựng chính sách bán hàng/ chương trình khuyến mãi…

Managing Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập và giám sát hệ thống báo cáo hiệu suất.
 • Khả năng xây dựng đội ngũ, thiết lập môi trường làm việc cởi mở, hòa đồng.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên.

QA Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bắc Ninh
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động kiểm nghiệm, kiểm tra và giám sát về chất lượng.
 • Thực hiện các Báo cáo chất lượng và xây dựng và cải tiến liên…

Head of Automation

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
 • Quản lí lưu giữ các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật( xây dựng, thiết bị, máy móc…).
 • Giám sát tình trạng của thiết bị, hệ thống tự động đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu…

System Administrator Engineer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát, quản lý thông tin tự động….
 • Đề xuất giải pháp xây dựng, nâng cấp ứng dụng cho công tác VHKT:
 • Xây dựng các hướng dẫn xử lý sự cố, bảo dưỡng, phương án…

Deputy General Director of Investment

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, ........
 • Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty, dự án.

Chief Accountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính.
 • Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác kế toán theo chế độ chuẩn mực và quy định của pháp luật.

Get new jobs for this search by email