Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 143 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, xây dựng.
 • Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
 • Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch công việc của Trung tâm hàng tháng/quý/bán niên/năm;
 • Trực tiếp chỉ đạo, định hướng, giám sát, quản lý và…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng bản đồ quy hoạch các vị trí mở mới;
 • Thường xuyên nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, đảm bảo tính tối ưu và khả thi.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và xây dựng, kiểm tra quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Triển khai và giám sát chi tiết kỹ thuật và yêu cầu hoàn thiện của sản phẩm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát hoạt động đào tạo và rèn luyện của các Đơn vị trực thuộc theo định hướng của Tập đoàn.
 • Đã từng tham gia và xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm bảng báo giá và giám sát xây dựng hệ thống điện.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điện và có kinh nghiệm giám sát xây dựng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường.
 • Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng, xây dựng mối…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng & quản lý hệ thống bán hàng tại khu vực bao gồm GSBH, NVBH, NPP & cửa hàng bán sỉ/lẻ.
 • Đóng góp vào xây dựng chiến lược bán hàng của Công ty, đưa ra các…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu, hỗ trợ GĐ Ban xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh doanh của Ban;
 • Hỗ trợ GĐ Ban triển khai, giám sát, đánh giá kế hoạch kinh doanh, các chỉ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát và quản lý thời gian chờ và thực hiện giao dịch của GDV.
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự, kế hoạch công tác của Phòng phù hợp với chỉ tiêu kinh doanh của…