Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Trưởng Nhóm Nghiệp Vụ Truyền Thông Số ( Digital Marketing)

Hyundai Thành Công
Việt Nam
  • Xây dựng kế hoạch nội dung đối với các hoạt động digital marketing.
  • Quản lý và phát triển hệ thống giám sát, thúc đẩy thông tin trên mạng xã hội.

dụng chuyên viên Quản lý hoạt động tổng thể hệ thống Đại lý

Hyundai Thành Công
Hà Nội
  • Phát triển & xây dựng mạng lưới Đại lý.
  • Giám sát hoạt động kinh doanh hệ thống Đại lý.
  • Chuyên viên quản lý hoạt động tổng thể hệ thống Đại lý.

Dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bán hàng và Hoạt động Đại lý - Kh...

Hyundai Thành Công
Việt Nam
  • Chủ động họp bàn và xây dựng các giải pháp phát triển đại lý với các phòng ban khác.
  • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, xây dựng các chính sách bán hàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email