Giám Sát Xây Dựng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DOJI (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 30 jobs
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu nghiệm thu các công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Giám đốc, Phó Giám đốc ĐV/BP.
 • Khả năng xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Hệ thống lại các ý tưởng của Tổng Giám đốc lên thành slide,…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Giám đốc, Phó Giám đốc ĐV/BP.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát việc cấp phát và sử…
DOJI
Thanh Hóa
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Trưng bày, giám sát và chịu trách nhiệm chính trong việc…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Xây dựng đội ngũ, tuyển dụng, đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc và chịu trách nhiệm về…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tổ chức giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về các mặt:
 • Có chứng chỉ quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệp vụ đấu thầu, chỉ huy…
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Trưng bày, giám sát và chịu trách nhiệm chính trong việc…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Giám sát thực hiện nội quy, quy định công ty;
 • Xây dựng và theo dõi hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs;
 • Toàn thời gian cố định.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.