Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thanh Hóa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Giám sát toàn bộ quá trình thi công xây lắp của các nhà thầu.
 • Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn của các nhà thầu nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động,…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Ninh Thuận
 • Giám sát toàn bộ quá trình thi công xây lắp của các nhà thầu.
 • Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn của các nhà thầu nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động,…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, ........
 • Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty, dự án.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Xây dựng các kế hoạch định hướng và chiến lược phát triển của Công ty;
 • Tham gia xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn Hà Đô;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Giám sát toàn bộ quá trình thi công xây lắp của các nhà thầu.
 • Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn của các nhà thầu nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động,…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục Xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, trạm Biến áp, thông tin liên lạc, điều…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Luật Xây dựng, Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư..…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lập kế hoạch, triển khai và giám sát chương trình quản lý bất động sản.
 • Quản Lý Điều Hành,Xây Dựng.
 • Công việc này bao gồm việc hỗ trợ triển khai kế hoạch, đôn…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Bình Thuận
 • Trực tiếp giám sát hoặc chỉ đạo tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô…