Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Giám Đốc Nhân Sự

NIC's Client
Hà Nội
7.000 - VNĐ8.000 VNĐ một giờ
 • Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành chính:
 • Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự (lương, thưởng, phúc…

Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức...

NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự, phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá nhân sự các Phòng ban trực thuộc.

General Manager

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực thi công việc theo chiến lược – Thực hiện công việc theo chiến lược đã xác định.
 • Thực hiện các quyết định quan trọng và giám sát việc thực hiện, loại bỏ…

Giám Đốc Nhân Sự (Tập Đoàn)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự.
 • Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.

Phó Giám Đốc Khối Đầu Tư (BĐS)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi tiến độ thi công xây dựng các công trình đầu tư và hoàn tất thủ tục hoàn công để bàn giao công trình đưa vào hoạt động kinh doanh.
 • Tuổi từ 30 trở lên.

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nội Thất

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi giám sát các đơn vị nhà thầu , tổ đội thi công trên công trường triển khai thi công dự án theo đúng yêu cầu đã đề ra.
 • Tổ Chức Công Việc Tại Công Trình.

Giám Đốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện;
 • Thường xuyên tiếp nhận thông tin, chỉ thị của Công ty để thông báo đến các Nhà thầu tham gia thi công trên…

Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương.....

NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự, phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá nhân sự các Phòng ban trực thuộc.

Giám Đốc Nhân Sự - Q2 (TL Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự -....

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành chính:
 • Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự (lương, thưởng, phúc…

Giám Đốc Nhân Sự - Công Ty Dịch Vụ Công Nghệ - Đài Loan...

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Đốc Nhân Sự - Công Ty Dịch Vụ Công Nghệ - Đài Loan (Tiếng Hoa) - ($3.000 - $4.000).
 • Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành…