Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Thiết Kế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát quyển tác giả trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thiện.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong công tác triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất Thu Nhập Trên 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát quyển tác giả trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thiện.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong công tác triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát quyển tác giả trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thiện.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong công tác triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

Nhân Viên Thiết Kế Khu Vực Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát quyển tác giả trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thiện.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong công tác triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất Tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát quyển tác giả trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thiện.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong công tác triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất Khu Vực Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIANA
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát quyển tác giả trong suốt quá trình thi công cho đến khi hoàn thiện.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong công tác triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds