Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trưởng ban quản lý khu dân cư

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giám sát các nhà thầu hoàn thiện trong quá trình thi công, sửa chữa, cải tạo.
  • Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng.
  • Mô tả về công việc.
  • Nộp hồ sơ trực tiếp.
» Create your CV - It only takes a few seconds