Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Nội Thất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Kỹ Sư Giám Sát [Quận Tân Bình]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Giám sát thi công tại hiện trường.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kỹ Sư Giám Sát [Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Mảng Nội Thất]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Giám sát thi công tại hiện trường.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Kỹ Sư Giám Sát Dự Án trong ngành Dầu khí…

Giám Sát Công Trường

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Giám Sát Công Trường trong ngành Xây…

Kỹ Sư Xây Dựng [Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Mảng Nội Thất]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Giám sát thi công tại hiện trường.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Thiết Kế Nội Thất

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại…

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại thất.
 • Tư duy sáng tạo, tích cực đưa ra các sáng kiến trong công việc, hiểu biết về vật liệu…

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình [Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Giám sát thi công tại hiện trường.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình [Quận Tân Bình]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Giám sát thi công tại hiện trường.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình [Quận Bình Tân]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Giám sát thi công tại hiện trường.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kỹ Sư Thiết Kế Nội Thất

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại…

Kỹ Sư Thiết Kế [Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Mảng Nội Thất]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại…

Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng/Nội Thất [Quận Tân Bình]

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại thất.
 • Tư duy sáng tạo, tích cực đưa ra các sáng kiến trong công việc, hiểu biết về vật liệu…

Kỹ Sư Quản Lý Công Trường Tại Hồ Chí Minh Và Hà Nội

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại…

Kỹ Sư Thiết Kế

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘ...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm làm giám sát thi công công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất là một lợi thế.
 • Hiểu biết về quy trình thi công và vật liệu trang trí nội ngoại…

Get new jobs for this search by email