Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 93 jobs

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Hà Nam

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giao dịch viên/Giao dịch viên chính/ Giao dịch viên cao cấp...

Khánh Hòa
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giao dịch viên - Bình Dương new

Bình Dương
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giao dịch viên/Giao dịch viên chính/ Giao dịch viên cao cấp...

Thừa Thiên - Huế
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Quảng Nam (Hội An)

Quảng Nam
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giao dịch viên - Tiền Giang new

Tiền Giang
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giám đốc Phòng giao dịch - Chi nhánh Thái Nguyên

Thái Nguyên
 • Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh;
 • Quản lý, điều hành hoạt động của PGD theo sự phân công, ủy nhiệm trực tiếp của Giám đốc chi nhánh;

Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Tiền Giang new

Tiền Giang
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng KH cá nhân và Ban Giám đốc Chi nhánh.
 • Báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân.

Giám đốc chi nhánh - Tiền Giang

Tiền Giang
 • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh theo sự phân công, ủy nhiệm trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị.
 • Lập và quản lý ngân sách;

Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Quảng Nam (Hội An)

Quảng Nam
 • Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Quảng Nam Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Quảng Nam Hội An.
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi.
 • Kỹ năng kinh doanh và bán hàng xuất sắc.

Giám đốc Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Thái Bình

Thái Bình
 • Giám đốc Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Thái Bình.
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi.
 • Kinh nghiệm về quản lý nhóm nhân viên, tạo nguồn cảm hứng, động viên, đào tạo,…

Giao dịch viên/Giao dịch viên chính/Giao dịch viên cao cấp -...

Ðà Nẵng
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giám đốc Chi nhánh bán lẻ - Đà Nẵng

Ðà Nẵng
 • Giám đốc Chi nhánh cấp 3:
 • Giám đốc Chi nhánh cấp 4:
 • Giám đốc Chi nhánh - Quảng Nam Giám đốc Chi nhánh - Quảng Nam Giám đốc Chi nhánh - Quảng Nam Giám đốc Chi…

Giao dịch viên - Cần Thơ

Cần Thơ
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;
 • Nữ, cao từ 1m60 trở lên.

Giám Đốc Seabank Chi nhánh bán lẻ tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng &... new

Hà Nội
 • Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh;
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và động viên nhân sự.
 • Quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh bán lẻ theo sự phân công,…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email