Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 171 jobs

Giám đốc chi nhánh [Ba Vì ]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hà Nội
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Bao quát chung mọi hoạt động của chi nhánh như:

Trưởng phòng tư vấn [ Thành Phố Lào Cai]

OCEAN EDU VIỆT NAM
Lào Cai
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng chi nhánh [Lý Nhân - Hà Nam] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Phủ Lý
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát bán hàng [Thường Tín] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hà Nội
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thành Phố Hạ Long - Quảng Ni... new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hạ Long
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Lục Nam - Bắc Giang] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Bắc Giang
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Bỉm Sơn - Thanh Hóa] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thanh Hóa
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thanh Miện - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Bình Giang - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thị Xã Chí Linh - Hải Dương] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Lục Nam - Bắc Giang ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Bắc Giang
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Giám sát phát triển Kinh doanh [Thành Phố Lào Cai] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Lào Cai +1 location
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển đội ngũ nhân sự chi nhánh.
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Trưởng nhóm Telesale [ Lục Nam - Bắc Giang] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Bắc Giang
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Bỉm Sơn - Thanh Hóa ] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thanh Hóa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng nhóm Telesale [ Bỉm Sơn - Thanh Hóa] new

OCEAN EDU VIỆT NAM
Thanh Hóa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Get new jobs for this search by email