Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Trưởng Phòng Nhân Sự

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về quản lý nhân sự, am hiểu rõ các lĩnh vực của nhân sự.
 • Hỗ trợ và tham vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến xây dựng và…

Giám Đốc Điều Hành

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, quản lý nhân sự.
 • Tổ chức đào tạo nhân viên lái xe và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về đồng phục, tác phong,…

Giám Đốc Cung Ứng

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi.
 • Thu hút, quản lý và tổ chức đào tạo đội ngũ nhân sự để có phẩm chất xuất sắc và phát triển lực lượng kế thừa cho công ty.

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Trung Tâm

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát, đánh giá kết quả công việc, năng lực của CBCNV tại Trung tâm, từ đó đề xuất với Giám đốc, các phòng ban chế độ khen thưởng, xử phạt.

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất định biên nhân sự của Phòng;
 • Lựa chọn và kiến nghị tiếp nhận nhân sự;
 • Tuyển dụng, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự;
 • Toàn thời gian cố định.

Giám đốc kinh doanh kênh phân phối

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban Giám đốc.
 • Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc.
 • Toàn thời gian cố định.

Trưởng Bộ Phận Kho

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về toàn bộ diễn biến và hoạt động của kho cũng như nhân viên kho.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

QA/QC Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Điều Hành.
 • Xây dựng chiến lược và cơ cấu hoạt động, định biên nhân sự phòng, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự phát triển…

Trưởng Phòng Giao Nhận

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân công và điều động phương tiện, nhân sự thực hiện công tác hàng ngày;
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của trường phòng, yêu cầu Ban giám đốc.

Assistant Merchandising Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác đúng chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
 • Biên dịch các tài liệu, văn bản Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng…

Trưởng Phòng Marketing Cao Cấp

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
 • + Đề xuất chính sách đãi ngộ cho nhân sự của Phòng.
 • Quảng bá sản phẩm dịch vụ.

Trưởng phòng CSKH

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Đề xuất định biên nhân sự của Phòng;
 • Lựa chọn và kiến nghị tiếp nhận nhân sự;
 • Đề xuất điều động nhân sự trong phạm vi Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao;

HR Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự.
 • Có bằng cấp đào tạo chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành nâng cao.

Trưởng Phòng Thiết Kế Kỹ Thuật

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của ban giám đốc và nhu cầu của khách hàng.
 • Điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, tổ chức kiểm tra, giám sát, tập huấn,…

Finance & Accounting Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản lý và giám sát nhân sự thực hiện công việc.
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc Tài chính-Kế toán hoặc tương đương.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email