Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

Branch Director new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp cùng phòng nhân sự tuyển dụng nhân viên mới, đánh giá nhân viên, ra quyết định khen thưởng hoặc xử phạt.
 • Thân gửi các Ứng Viên,.

HR Director

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuẩn bị ngân sách cho bộ phận nhân sự.
 • Xây dựng chính sách đề bạt và thay thế nhân sự.
 • Lập kế hoạch nhân sự phục vụ các chiến lược phát triển của công ty.

HR Director – Pharmacy

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự…

R&D Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng công thức và quy trình sản xuất sản phẩm mới theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Giải quyết các sự cố liên quan đến quy trình sản xuất và chất lượng sản…

HR Manager

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Đóng vai trò là điểm liên lạc đầu tiên cho tất cả các truy vấn nhân sự.

HR Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Manager & Ban Giám đốc.
 • Định biên, hoạch định sự phát triển nguồn nhân sự.
 • Tư vấn cho Ban giám đốc sử dụng, bố trí nhân lực hiệu quả.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Training Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản lý nhân viên, tổ chức, lập kế hoạch, sắp xếp và giám sát công việc.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy đang hoạt động trong lĩnh…

Project Sales Specialist (Building Materials)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Phòng/Ban Tổng Giám đốc phân công.
 • Chăm sóc Khách hàng dự án cá nhân theo đuổi.
 • Thân gửi các Ứng viên,.

Export Sales Director (Agricultural)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức đội ngũ nhân sự, xây dựng chính sách, thiết lập hệ thống quản trị.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo và Giám đốc Kinh doanh.

Assistant General Manager of Sales And Marketing

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh và Marketing.
 • Lập chiến lược & kế hoạch kinh doanh từ định hướng Phó Tổng Giám Đốc đưa ra.
 • TGD Kinh Doanh và TGD.

Chief Accountant

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự.
 • Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
 • Đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.

Internal Audit Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Họach định, thống kê, quản trị nhân sự,..
 • Cùng Tổng Giám đốc lập kế hoạch, mục tiêu và chương trình làm việc của Tổng Giám đố.
 • Lập kế hoạch làm việc:

Kỹ Sư Thiết Kế MEP

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xem xét bản vẽ xưởng cơ khí của nhà thầu cùng với các kỹ sư kết cấu và điện để đảm bảo sự phối hợp kỹ thuật và tư vấn cho Giám đốc dự án phù hợp.

Chief Accountant cum HR Staff

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Đốc Công ty và người được chỉ định.
 • Đào tạo, huấn luyện cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành cho nhân sự kế toán các tổ chức để nâng cao năng lực…

Permanent Deputy General Director

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất tuyển dụng nhân sự, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm/bãi nhiệm nhân sự toàn Công ty (trừ các cấp thuộc HĐQT quản lý).

Get new jobs for this search by email