Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs

Giám sát sản xuất – Production Supervisior

HR Strategy's client
Tây Ninh
 • Kiểm tra đánh giá tay nghề và sàng lọc nhân sự tốt cho xưởng;
 • Báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc các vấn đề xảy ra gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của xưởng…

Accounting Manager ( Trưởng BP Kế toán Chi nhánh)

HR Strategy's Client
Nghệ An
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc Chi nhánh và Công ty.
 • Giám sát và đôn đốc nhân viên hướng dẫn về nghiệp vụ đối với các kho vật tư…

Admin Manager

HR Strategy's Client
Bình Dương
 • Quản lý, giám sát nhân sự trực thuộc.
 • + Có kiến thức về quản trị hành chính nhân sự.
 • + Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn…

HR Director new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Chuẩn bị ngân sách cho bộ phận nhân sự.
 • Xây dựng chính sách đề bạt và thay thế nhân sự.
 • Lập kế hoạch nhân sự phục vụ các chiến lược phát triển của công ty.

Maintenane Supervisor

HR Strategy's Client
Long An
 • Giám sát việc thực hiện SMAT và EMAT của nhân viên – Khắc phục các vấn đề liên quan đến EHS.
 • Giám sát – hỗ trợ cấp Tổ trưởng hoàn thành công việc.

HR Supervisor (HR Manager)

HR Strategy's Client
Quảng Ngãi
 • Giám sát công tác tuyển dụng nhân sự cho toàn bộ tại công ty.
 • Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm.
 • Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự…

Technical Production Manager (SMT & DIP)

HR Strategy's Client
Đồng Nai
 • Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc sản xuất, Tổng giám đốc nhà máy giao phó.
 • Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo nhân sự mới, bồi dưỡng…

HR Manager

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Đóng vai trò là điểm liên lạc đầu tiên cho tất cả các truy vấn nhân sự.

Direct Sales Manager

HR Strategy’s Client
Nghệ An
 • Phối hợp với bộ phận nhân sự để hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
 • Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến Giám đốc…

Chief Accountant

HR Strategy's Client
Đồng Nai +2 locations
 • Hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự.
 • Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
 • Đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.

HR Director – Pharmacy

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự…

Traceability Assistant Manager

HR Strategy's Client
Đồng Nai
 • Làm việc với Trưởng phòng để lên kế hoạch cho các nhiệm vụ hàng tuần cho nhân viên kỹ thuật CGF, giám đốc trang trại RF, Trung tâm bán hàng làm việc trong các…

Deputy Branch Manager (Jewelry)

HR Strategy's Client
Hà Nội
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Phó Giám Đốc Chi Nhánh.
 • Quản lý, đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân sự tại chi nhánh (Nhân viên kế toán – hành chính;

R&D Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng công thức và quy trình sản xuất sản phẩm mới theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Giải quyết các sự cố liên quan đến quy trình sản xuất và chất lượng sản…

HRBP Manager

HR Strategy's Client
Bến Tre
 • Hỗ trợ Giám Đốc Nhân Sự trong việc xây dựng kế hoạch nhân lực cho đơn vị theo mục tiêu hoạt động của đơn vị phụ trách và thống nhất với chính sách nhân sự của…

Get new jobs for this search by email