Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 89 jobs

Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự…

Phó Tổng Giám Đốc Quản Lý Vận Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Phó Tổng Giám Đốc Quản Lý Vận Hành…

Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Phát Triển Dự Án Công ty con Tập Đo...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty với Tổng giám đốc và Hội đồng Quản trị…

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Phụ Trách Kỹ Thuật Thi Công Xây Dự... new

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Giúp việc cho Tổng giám đốc lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án;

Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Văn bản đến, đi, xử lý báo cáo Giám đốc.
 • Sắp xếp lịch làm việc của Giám đốc với khách hàng.
 • Phiên dịch và soạn thảo văn bản giúp Ban Giám đốc.

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Đầu Tư - Kinh Doanh Công ty con...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm…

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty con Tập Đoàn Hà Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty con…

Tổng Giám Đốc Công Ty Quản Lý Dịch Vụ Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Tổng Giám Đốc Công Ty Quản Lý Dịch Vụ…

Trưởng Bộ Phận Vận Hành new

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tham mứu, giúp việc Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công việc.

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh Tập Đoàn Hà Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh lên Ban Tổng giám đốc (nhật…

Trưởng Bộ Phận Vận Hành - Quản Lý Tòa Nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tham mứu, giúp việc Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công việc.

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Miền Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Tại Chi…

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh lên Ban Tổng giám đốc (nhật…

Trưởng Phòng Quản Lý Vận Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, bố trí điều động nhân sự tại Phòng Quản lý Vận hành và các BQL trực thuộc.
 • Giám sát việc lựa chọn, quản trị Hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng đối…

Tổng Giám Đốc Công Ty Điện Mặt Trời, Điện Gió (làm việc tại...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Ninh Thuận
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Tổng Giám Đốc Công Ty Điện Mặt Trời, Điện Gió …

Get new jobs for this search by email