Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 73 jobs

Giám Đốc Chi Nhánh [ Hiệp Hòa - Bắc Giang ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Bắc Giang
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Đốc Chi Nhánh (Ocean Edu _Thủy Nguyên - Hải Phòng)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hải Phòng
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Quản Lý Chi Nhánh [ Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Sát Bán Hàng | Tt Liên Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Sát Bán Hàng [ Hiệp Hòa - Bắc Giang ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Bắc Giang
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Sát Bán Hàng [ Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Đốc Chi Nhánh | Tt Liên Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Đốc Trung Tâm[Trường Chinh|

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Đốc Chi Nhánh[Thị Trấn Trôi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Đốc Trung Tâm[Khương Trung|

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Đốc Trung Tâm[Tt Liên Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh [ Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh [ Hiệp Hòa - Bắc Giang ]

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Bắc Giang
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Sale Teamlead new

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Giám Sát Bán Hàng[Royal City|

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước Ban Tổng Giám đốc.

Get new jobs for this search by email