Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

Kế Toán Trưởng new

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Lập các báo cáo theo yêu cầu của giám đốc.
 • Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính theo Quy định của công ty.

Kế Toán Trưởng

873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một năm
 • Đã trải qua các công việc kế toán đội, lập giá vốn và hoàn chi phí các dự án thuộc các công trình xây dựng dân dụng, cầu đường….
 • Được hưởng các khoản phụ cấp:

Kế Toán Trưởng

TẬP ĐOÀN TCT
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kế toán trưởng trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn cho các dự án tương lai của công ty.
 • Trực tiếp làm các báo cáo quản trị theo yêu cầu của…

Kế Toán Trưởng

Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm
Hà Nội
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.
 • Lập báo cáo hàng tháng trình ban Giám đốc, giải trình số liệu báo cáo.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LICOGI 13
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị những phương án huy động và sử dụng vốn;
 • Giám sát việc thanh quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo đúng chế độ…

Kế Toán Trưởng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm theo chiến lược kinh doanh của Công ty trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Nhiều ưu đãi, phúc lợi:

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Minh Giang
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên đã từng làm công ty xây dựng trong lĩnh vực dự án bất động sản.
 • Báo cáo tình hình tài chính kế toán với Giám đốc hoặc Hội đồng thành viên khi có lệnh.

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN T...
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc.
 • Làm việc từ T2-T6, nghỉ T7, CN Mức lương up to 3000$, thưởng theo kết quả dự án…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TƯỜNG
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.
 • Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp…

Kế toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phê duyệt các chứng từ kế toán trước khi trình Ban giám đốc.
 • Lập báo cáo quản trị định kỳ kịp thời gửi cho Ban Giám đốc;
 • Tổ chức lập Báo cáo tài chính: