Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

Giám Đốc Tài Chính

NIC's Client
Hà Nội
7.000 - VNĐ8.000 VNĐ một giờ
 • Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.
 • Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư.

Giám Đốc Tài Chính

NHÂN BÌNH
Hà Nội
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty.

Giám Đốc Tài Chính

ASG
Hà Nội
 • Xây dựng phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

Giám đốc tài chính

Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Tht
Hà Nội
 • Tư vấn tiếp thị dự án bất động sản;
 • Kinh doanh, tiếp thị, phân phối các dự án đầu tư phát triển các dự án của các chủ đầu tư uy tín;
 • Môi giới bất động sản;

Giám đốc Tài chính

Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Tht
Hà Nội
 • Thẩm định tính khả thi của dự án và đánh giá hiệu suất hoạt động của dự án trên phương diện tài chính thông qua việc phân tích và tính toán các chỉ số tài chính…

Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám đốc tài chính Tập đoàn.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Giám Đốc Tài Chính cách đây lúc 2020-03-18 15:00:02.

Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo cho:Phó Tổng Giám đốc thường trực, Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Thực hiện các công việc chi tiết được Phó Tổng Giám đốc…

Giám đốc tài chính

Easily apply
 • Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.
 • Điều phối các nguồn vốn của Tập đoàn cho các dự án hoạt động và đầu tư.
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ.

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ô Tô TMT
Hà Nội
Easily apply
 • Lập phương án và xác định các chỉ tiêu tài chính đối với các dự án đầu tư của Công ty trình HĐQT phê duyệt.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự của Tổng giám…

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TMT Motor
Hà Nội
Easily apply
 • Lập phương án và xác định các chỉ tiêu tài chính đối với các dự án đầu tư của Công ty trình HĐQT phê duyệt.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự của Tổng giám…