Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN – TÍCH HỢP KHỐI TÍCH HỢP

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Giám đốc Dự án – Tích hợp.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập kế hoạch triển khai các dự án, phạm vi dự án, yêu cầu đầu vào của dự án, phân tích các yêu…

QUẢN TRỊ DỰ ÁN (TÍCH HỢP) KHỐI TÍCH HỢP

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Quản trị Dự án (Tích hợp).
 • Tổ chức và quản lý triển khai các dự án tích hợp của Công ty, xác định các rủi ro và quản trị phòng ngừa rủi ro dự án.

QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PHẦN MỀM) KHỐI PHẦN MỀM

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án.
 • Quản trị Dự án (Phần mềm).
 • Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ KHỐI VĂN PHÒNG

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc phân công.
 • Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án,…

CÁN BỘ KINH DOANH KHỐI KINH DOANH

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Báo cáo công việc định kỳ cho Giám đốc kinh doanh, BGĐ.
 • Phối hợp thực hiện hồ sơ dự thầu và các thủ tục đấu thầu trong quá trình thực hiện dự án;

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KHỐI VĂN PHÒNG

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Kiểm soát đối chiếu đầu ra/đầu vào theo từng dự án.
 • Báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí dự án.
 • Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định…

NHÂN VIÊN THẦU – PHÁP CHẾ KHỐI KINH DOANH

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
 • Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất,…

TECHNICAL LEADER JAVA KHỐI PHẦN MỀM

SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát kế hoạch lập trình trong dự án.
 • Quản lý nhóm lập trình viên trong dự án.
 • Năng lực và kinh nghiệm chúng tôi mong muốn :
» Create your CV - It only takes a few seconds