Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Sales Manager

NIC's Client
Hà Nội
 • Báo cáo theo tháng/quý, cập nhật thông tin trực tiếp tới ban giám đốc đều đặn.
 • Nhiệm vụ Trưởng phòng Sale bao gồm tìm kiếm dự án, phát triển các chiến lược kinh…

Trưởng phòng kinh doanh

NIC's Client
Hà Nội
 • Xây dựng phương án, cơ cấu giá cho từng sản phẩm, từng thị trường trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Theo phát sinh công việc và yêu cầu từ Ban Giám đốc.

PGĐ Tài chính

NIC's Client
Hà Nội
 • Có chứng chỉ Giám đốc tài chính.
 • Phân tích và chủ trì thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư trước khi đề xuất Ban lãnh đạo Công ty đầu tư dự án về phương…

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

NIC's Client
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Phó Giám Đốc Kinh Doanh.
 • Khả năng phối hợp với các bộ phận khác, khả năng làm việc nhóm, khả năng xây dụng và thực hiện dự án.
 • Bộ phận marketing của công ty.

Giám Đốc Tài Chính

NIC's Client
Hà Nội
7.000 - VNĐ8.000 VNĐ một giờ
 • Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.
 • Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư.

Trưởng Phòng Trade Marketing

NIC's Client
Hà Nội
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
 • Nghiệm thu chất lượng công trình, kết hợp ASM để lên kế hoạch phát triển các dự án về hình ảnh tại khu…

Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

NIC's Client
Hà Nội
 • Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật.
 • Am hiểu về lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý dự án.
 • + Tổ chức triển khai thi công dự án từ công tác thiết kế, thi công…

Kỹ Sư Điện Tử

NIC's Client
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công công việc của Ban Giám Đốc.
 • Có khả năng làm tăng ca, thêm giờ và đi thi công tại các dự án.

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

NIC's Client
Hà Nội
 • Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.
 • Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Giám Đốc và Phụ trách Kinh doanh.

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

NIC's Client
Hà Nội
 • Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án.
 • Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của giám đốc và đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Trưởng Phòng Thiết Kế

NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức về kỹ thuật thi công và quản lý dự án nội thất;
 • Giám sát, đánh giá hoạt động phòng.
 • Nghiên cứu, đề xuất lên Ban Giám đốc các biện pháp, các giải…

Giám đốc điều hành công ty xây dựng

NIC's Client
Hà Nội
 • Giám đốc điều hành công ty xây dựng.
 • Điều hành, triển khai công tác thi công, xây lắp các công trình, dự án xử lý nước thải.
 • Xây dựng chính sách của công ty.

Interior Director

NIC's Client
Hà Nội
 • Tổ chức công tác thiết kế các dự án theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 • Quản lý và điều phối công việc trong phòng, đảm bảo các dự án đạt chất lượng tốt và đúng tiến…

Phó phòng kế toán

NIC's Client
Hà Nội
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
 • Đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh và lĩnh vực đầu tư của công ty, nhằm đưa ra các dự báo ngắn hạn và…

Chuyên Viên Pháp Chế

NIC's Client
Hà Nội
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty.
 • Ưu tiên những ứng cử viên đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp…

Get new jobs for this search by email