Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Chuyên viên kinh doanh ( Dự án)

NIC's Client
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án.
  • Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của giám đốc và đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng, Nội/ Ngoại Thất

NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham mưu giám đốc Công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án:
  • Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email