Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Giám đốc Nghiên cứu thị trường và Thẩm định dự án

MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định mức độ khả thi của Dự án Bất động sản để đưa ra các báo cáo về thị trường, dự án.
 • Triển khai các công tác sản phẩm của dự án:

Giám đốc Phát triển sản phẩm & Quan hệ Đối tác CNTT

MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm kinh doanh/phát triển đối tác (ưu tiên các lĩnh vực về CNTT/ Viễn thông/ Bán lẻ/ dự án công nghệ ...).
 • Tiếng Anh giao tiếp khá.

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng cá nhân cấp 1

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp thực hiện, xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, miễn, giảm lãi cho khách hàng hoặc sử dụng dự phòng…

Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi

MTalent
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Phê duyệt các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống ứng dụng cho một số dự án công nghệ được giao.
 • Chịu trách nhiệm chính đảm bảo một số hệ thống ứng…

Giám đốc Kinh doanh cho thuê văn phòng

MTalent
Hà Nội
 • Tham mưu cho Tổng Giám Đốc xây dựng chiến lược, giám sát việc thực thi chiến lược, thỏa ước kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh:

Chuyên viên cao cấp Điện, điện nhẹ

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Giám đốc Ban phối hợp các cơ sở tổ chức thực hiện, giám sát công tác vận hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố hệ thống kỹ thuật các khu VP & TTTM, Chung cư, Khu…

CVCC/ Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ

MTalent
Hà Nội
 • Phối hợp với Giám đốc dự án (PM) và bộ phận Quản lý chất lượng trong quá trình giám sát và quản lý các hạng mục công việc của dự án bao gồm việc kiểm soát chất…

CVCC Phát triển ứng dụng

MTalent
Hà Nội
 • Kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án.
 • Tham gia các dự án, Triển khai kế hoạch và các nội dung công việc liên quan tới mảng phát triển ứng dụng:

CVCC Quản trị chiến lược

MTalent
Hà Nội
 • 3.Triển khai các Dự án/ Sáng kiến chiến lược:
 • Thực hiện nội dung công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối chiến lược:
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
» Create your CV - It only takes a few seconds