Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

CE GROUP
Hà Nội
 • Thưởng nóng theo dự án.
 • Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về hiệu quả kinh doanh của toàn phòng.
 • Lập kế hoạch kinh doanh cho từng thời điểm của từng dự án.

AI DEVELOPER (C/C++,Python,Java) (HÀ NỘI)

CE GROUP
Hà Nội
 • Giám Đốc Nhân Sự Tương Lai.
 • Được tham gia các dự án lớn về AI đang được triển khai trong thực tế.
 • AI DEVELOPER (C/C++,Python,Java) (HÀ NỘI).
 • Nộp hồ sơ Quay lại.

Senior AP Supervisor

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH.
 • Ensure all RFP are sufficiently supported by legal and reasonable…

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Giám sát, đánh giá quá trình triển khai các dự án.
 • BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH.
 • Tham gia thẩm định dự án, hồ sơ mời thầu, kết quả thầu.

SALES DIRETOR

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH.
 • Thành phố Hồ Chí Minh.

SALES COORDINATOR

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH.
 • To perform all duties and responsibilities in a timely efficient manner in…

Giám đốc Đầu tư

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên quản lý và triển khai dự án Khoa học và Công nghệ.
 • 05 năm kinh nghiệm quản lý, 02 năm kinh nghiệm làm Phó/Giám đốc đầu tư chiến lược.

SALES MANAGER

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH.
 • Thành phố Hồ Chí Minh.

BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHCN.
 • BUSINESS DIRECTOR – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH.
 • Tham gia vào các vòng gọi vốn.

IT PROJECT MANAGER

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên quản lý và triển khai dự án Khoa học và Công nghệ.
 • At least 1 year experience at PM position.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail: