Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Chuyên Viên Triển Khai Dự Án Và Phát Triển Ứng Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia triển khai các dự án ứng dụng CNTT của Công ty;
 • Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc CNTT.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT.

Chuyên Viên Giải Phóng Mặt Bằng/ Khối Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của GD PTDA, Giám đốc Ban,….
 • Lưu trữ hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường của Dự án theo quy định…

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhập thông tin khách hàng, hợp đồng, công nợ (nếu có thay đổi) vào bảng theo dõi của dự án.
 • Hàng ngày dựa trên sổ tiền gửi Ngân hàng và tiền mặt cập nhập…

Trưởng Phòng Marketing Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
46.000.000 - VNĐ92.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý và tổ chức triển khai các chương trình Marketing, xúc tiến bán hàng các dự án, sản phẩm BĐS;
 • Hỗ trợ Giám đốc Ban điều hành và quản lý nhân sự bộ phận…

Chuyên Viên Marketing Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Là người phụ trách chính cập nhật thông tin dự án, thông tin chính sách bán hàng, khuyến mại v.v.
 • Sử dụng các thông tin đánh giá, kết hợp cùng mục tiêu kinh…

CHUYÊN VIÊN MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Là người phụ trách chính cập nhật thông tin dự án, thông tin chính sách bán hàng, khuyến mại v.v.
 • Lập kế hoạch và giám sát triển khai.
 • Toàn thời gian cố định.

Chuyên Viên Marketing - Ban Kinh Doanh Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Là người phụ trách chính cập nhật thông tin dự án, thông tin chính sách bán hàng, khuyến mại v.v.
 • Lập kế hoạch và giám sát triển khai.
 • Kế hoạch phải khả thi.

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email