Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Điều Hành jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 3 of 55 jobs

Giám đốc Budget tài chính và kế hoạch

 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc khối.
 • Cạnh Tranh MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ

 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Khối.
 • Hiểu về kênh phân phối bảo hiểm, vận hành bảo hiểm.
 • Hỗ trợ Giám Đốc Khối Bảo Hiểm trong việc xây dựng, phát…

Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng

5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng trong ngành Dịch vụ khách hàng, Cấp quản lý điều hành, Marketing…

Chuyên viên cao cấp triển khai thay đổi hệ thống (Quản lý dự...

 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Có kiến thức về các hệ thống máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.

Giám Đốc Tư Vấn và Phát Triển Kinh Doanh Vùng

9.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Tư Vấn và Phát Triển Kinh Doanh Vùng trong ngành Cấp quản lý điều hành, Ngân hàng,…

Chuyên gia Quản trị danh mục, phân tích rủi ro và công cụ mô...

 • Tư vấn hỗ trợ điều hành và phát triển công tác quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về phân loại nợ, trích lập dư phòng, quản lý chất lượng tín dụng của hệ…

Giám đốc Quản lý Kiến trúc Công nghệ

 • Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
 • O Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.
 • Trách nhiệm trong quản lý nguồn nhân lực:

Chuyên gia Kiểm toán IT

 • Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐBDN, Giám đốc Khối.
 • Xử lý, điều tra giám sát, quản lý, phân định trách nhiệm kiến nghị khắc…

Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Tín Dụng

 • Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs quản lý Khách hàng, chuyên viên phân tích tín dụng và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các…

Kiểm Toán Viên Cao Cấp (Kiểm Toán Hoạt Động Nguồn Vốn)

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Duy trì sự trao đổi công việc hiệu quả với đối tượng được kiểm toán, các đơn vị kiểm tra/kiểm soát/QTRR trực thuộc Ban điều hành.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.